0 ks 0 Kč


Obchodní a reklamační podmínky

 

1. Definice

1.1. prodávající - ZUNIQUE, s.r.o. provozovatel internetového obchodu zunique.sk (e-shop)
1.2. kupující - fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím
1.3. zboží - produkty nebo služby v nabídce internetového obchodu www.zunique.sk
1.4. objednávka - kupní smlouva (faktura), na jejímž základě je realizován prodej zboží
1.5. naše adresa - Slovenská 67, Prešov, 08001 (související prostor)

 

2. Objednávka

2.1. Objednávka vzniká na základě jejího potvrzení při procesu objednávání zboží v internetovém obchodě, případně při objednání zboží telefonicky nebo e-mailem. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s obchodními a nákupními podmínkami internetového obchodu Zunique.sk. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí zrealizované objednávky, tedy kupní smlouvy.

2.2. Každá objednávka zákazníkovi může být před odesláním telefonicky ověřována.

 

3. Storno objednávky

3.1. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu a to do vyexpedování objednaného zboží a to e-mailem na adresu: info@zunique.sk. Informace o vyexpedování bude kupujícímu odeslána emailem nebo oznámena telefonicky. V případě storna objednávky, prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 3 pracovních dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího.

3.2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje, nebo pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V takovém případě bude prodávající neprodleně informovat kupujícího za účelem dohodnutí dalšího postupu. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující již zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 3 pracovních dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího.

3.3. V případě, že kupující stornuje pouze určitou část objednaného zboží, automaticky ztrácí všechny slevy z dané objednávky.

 

4. Slevy k objednávce

4.1. Prodávající nabízí možnost zvýhodněného zlevněného nákupu:

- Nakupující musí být registrovaným uživatelem E-shopu
- Nakupující požádal telefonicky nebo e-mailem o individuální slevu na konkrétní produkty
- Nakupující použije na nákup Zlevněný kupón
- Každá individuální poskytnuta sleva má svou finanční hodnotu a datovou platnost
- Slevy se mohou poskytnout pro maloobchodní a velkoobchodní nákup

4.2. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, automaticky celá sleva zaniká a vrácena částka je snížena o celkovou zlevněnou částku.

 

5. Dárkový kupón

5.1. Dárkový kupón ( "Dárek") na e-shopu může kupující využít ke snížení nákupní ceny

5.2. Hodnota dárku je v nominálních hodnotách (20 €, 30 €, 40 €, 50 €, 75 €, 100 €)

5.3. Platnost dárků je v minimálním trvání 6 měsíců od data závazné objednávky

5.4. Dárek na nákup může využít kdokoliv, nejen kupující

5.5. V případě, že hodnota dárků je větší než objednané zboží, rozdíl v ceně se kupujícímu nevrací

5.6. V procesu webové objednávky po aktivaci kupónu musíte objednávku dokončit, v opačném případě Dárek ztrácí hodnotu a nelze jej použít podruhé.

5.7. Dárek je posílán kupujícímu Kurýrem, najneskôť do 24hod od závazné objednávky v pracovních dnech.

5.8. Cena poštovného a balného závisí na zvoleném způsobu dopravy a platby za Dárek

5.9. V momentě, kdy kupující převezme Dárek, prodejce neodpovídá za případné zneužití, ztrátu, zničení nebo nezákonné odcizení. V tomto bodě prodejce není povinen kupujícímu vytvořit náhradní Dárek.

5.10. Pokud se kupující prokáže dokladem z policie o nezákonném odcizení dárku, prodejce jeho odcizený Dárkový kupón deaktivuje a kupujícímu vytvoří nový Dárkový kupón, který mu poskytne pouze v elektronické podobě na mail kupujícího. Kupující je povinen v co nejkratším čase informovat o nezákonném odcizení svého dárku prodejce.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující, který nekupuje zboží v rámci podnikatelské činnosti má ze zákona (č. 102/2014 CFU) právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě se vztahují následující podmínky:
- Záměr odstoupit od smlouvy oznámí kupující prodávajícímu co nejdříve a to na naši adresu, spolu se zbožím, formulářem vrácení nebo výměny zboží, kopií faktury, podpisem a číslem účtu pro vrácení peněz
- Doporučujeme, aby kupující zaslal zboží doporučeně a pojištěné, nikoliv však na dobírku, případně zboží donese přímo na naši adresu

- Zboží musí být v původním stavu, nepoškozené, řádně označený etiketou Zunique.

6.2. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použit, je označen štítkem a není poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží bez poplatku za dopravu ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím. Jinak neupravené práva a povinnosti se řídí podle příslušných ustanovení zákona č. 102/2014 CFU

6.3. V případě, že kupující nesplní povinnost uvedenou v 6.1. těchto obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

 

7. Dodací podmínky

7.1. Dodání objednaného zboží bude realizováno v co nejkratším možném termínu, podle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího. Dodací lhůta zboží se pohybuje od 2 do 30 dnů v závislosti na dodacích dob dodavatelů zboží. Rozmezí dodací doby je uveden u každého produktu.

7.2. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (doklad o koupi zboží), formulář vrácení nebo výměny zboží pro případ odstoupení od kupní zmluby a návod na údržbu, případně záruční list.

 

8. Způsob platby za objednané zboží

8.1. Způsob platby si kupující vybere při objednávání zboží označením zvolené možnosti

8.2. Za objednané zboží může kupující zaplatit:

- Bankovním převodem ve prospěch účtu prodávajícího,

- Na dobírku při doručení zboží - příplatek za odeslání na dobírku je 1 €

 

9. Způsob přepravy a poplatky za poštovné a balné

9.1. Kupující si může zvolit zaslání objednaného zboží:

- Kurýrem prostřednictvím zásilkové služby PPL - cena poštovného v případě dobírky je 4,50 €, v případě plaby předem je 3,50 €. Doručení zboží je do dvou pracovních dnů od expedice z našeho skladu.

9.2. Zákazník je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze pokud není nijak poškozen vnější obal. V případě poškození obalu, zboží můžete převzít, ale je nutné uvést výhrady do přepravního listu. Okamžitě po převzetí zásilky zboží prohlédněte a zkontrolujte kompletnost balení, v případě poškození zboží nebo neúplnosti zásilky tuto skutečnost nahlaste na našich telefonních číslech nebo emailové adrese. Na reklamace mechanického poškození výrobku, případně neúplnost zásilky po podpisu přepravního listu, které nebudou nahlášeny ihned, nejpozději do 12 hodin nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce!

9.3. Při nákupu nad 80 € má kupující nárok na poštovné a balné poplatky ve výši 0 € (zdarma).

9.4. Při nákupu nad 100 € uro může prodávající požadovat od kupujícího zaplacení zálohy na účet prodávajícího, a to do 50% z celkové ceny objednávky a nejpozději do 24 hodin od jejího potvrzení.

9.5. Při objednávce do zahraničí prodávající vypočítá poštovné individuálně, podle hmotnosti zásilky a státu, do kterého zásilku posílá. Při zásilce do zahraničí je platbu nutné zrealizovat předem, na základě prodávajícím zaslané proforma faktury.

 

10. Záruka, reklamace a servis

10.1. Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.

10.2. Kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího, a to ihned po zjištění závady.

10.3. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, na které se vztahuje záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

10.4. Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace, návodu, oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení, případně se záručním listem a stručným popisem vady.

10.5. Právo na záruku zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím, nesprávným zacházením s výrobkem, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží, zanedbáním péče o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a uplynutím záruční doby zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.

10.6. Reklamovaný výrobek je nutné zaslat zpět poštou (ne na dobírku), na adresu naší prodejny, pokud prodávající neurčí jinak. Adresa: Zunique s.r.o., Slovenská 67, Prešov, 08001
- Reklamovaný výrobek převezmeme v prodejně i osobně.

10.7. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

10.8. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení (den přijetí reklamovaného zboží), v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

10.9. Práva kupujícího při uplatnění reklamace:
- Při odstranitelné chybě má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může požadovat namísto odstranění vady (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby.
- Při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz).
- V případě, že má věc současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz. Totéž právo má i tehdy, jestliže se stejná vada, jaká byla nejméně dvakrát opravována, vyskytne potřetí v záruční době.
          - Reklamace se považuje za vyřízenou - pokud se ukončí reklamační řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

 

11. Postup reklamace:

Při uplatňování reklamace dodržujte následující postup:
11.1. Doporučujeme, abyste nám zaslali email na adresu info@zunique.sk, kde uvedete Vaše jméno a telefonický kontakt, (případně uveďte Vaše přihlašovací jméno) na kterém Vás zastihneme, název výrobku, číslo faktury a popis závady.


11.2. Do 24 hodin (v pracovní dny) Vám budou zaslány informace o dalším postupu spolu s adresou na zaslání reklamovaného zboží a Reklamačním formulářem.


11.3. Pošlete zboží na určenou adresu spolu s Reklamačním formulářem kopií faktury, případně potvrzeným záručním listem. Pokud se adresa dodání opraveného výrobku bude lišit s adresou na faktuře je nutné uvést aktuální adresu a telefonický kontakt.

 

12. Alternativní řešení sporů

12.1. V případě, že se spotřebitel - nakupující domnívá, že jeho práva byla porušena má právo využít možnost řešení sporu prostřednictvím alternativního řešení sporů, a to za následujících podmínek. Spotřebitel - nakupující - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu na email info@zunique.sk, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 CFU Subjekty ARS jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 CFU


12.2. Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, která je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.


12.3. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku.


12.4. Spotřebitel má právo v případě, že dojde ke sporu s prodávajícím, poté, co využije všechny možnosti k vyřešení sporu tj uplatní své právo v reklamačním řízení, obrátit se na subjekt alternativního řešení sporu, jehož hodnota bude vyšší než 20, - €. Právní úprava se vztahuje nejen na spory "domácí", ale i na spory "přeshraniční", t. j. spory mezi zahraničními spotřebiteli a prodávajícími na území ČR.

 

13. Smluvní pokuta

13.1. Prodávající může udělit smluvní pokutu kupujícímu ve výši 10 €, pokud si kupující nepřevezme svou zásilku od přepravní společnosti, při které byla zvolena platba na dobírku.

13.2. Prodávající za porušení všeobecných obchodních podmínek vystaví fakturu, s 5 denní splatností na 10 € pokutu, kterou odešle doporučeně kupujícímu na jeho uvedenou adresu z objednávky.

13.3. V případě neuhrazení smluvní pokuty, kupující posune svou pohledávku třetí straně, která tuto pohledávku bude mimosoudní cestou vymáhat.

 

14. Ochrana osobních údajů

14.1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

14.2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly.

14.3 Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

14.4. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.

14.5. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které mě zpracované v bezpečnostních opatřeních.

 

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona o elektronickém obchodu, Zákona o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele, Zákona o ochraně spotřebitele 250/2007 Sb. "Ve znění pozdějších zákonných úpra tak záokona č. 102/2014 Sb. Případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo občanského zákoníku.

15.2. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

15.3. V případě jakýchkoliv informací, nás kontaktujte na tel. číslech nebo e-mailem.
  

V Prešově dne 1.1.2016SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Přihlaste se k odběru novinek